Sue Ryder

Jeden daruje, druhý kupuje, všichni pomáhají.

 

Domov Sue Ryder nese své jméno po anglické baronce, která v roce 1953 založila stejnojmennou nadaci pro pomoc potřebným lidem, kteří přežili druhou světovou válku. Později však zaměřila své úsilí na pomoc lidem, kteří byli znevýhodněni kvůli svému věku či zdravotnímu stavu. Nadace tak začala působit na mezinárodní úrovni a po sametové revoluci se ji podařilo uskutečnit záměr vybudovat Domov i v Praze.

I přes významnou finanční pomoc anglické Nadace Sue Ryder stále chyběla poměrně velká částka na rekonstrukci Michelského dvora, kde Domov pro seniory sídlí. Na základě zkušeností z anglických „charity shops“, vzniká v roce 1996 první dobročinný obchod v České republice a to v Ohradní ulici, vedle Michelského dvora. Tento model funguje na principu: „Jeden daruje, druhý kupuje, všichni pomáhají“ a je v naší zemi ojedinělý. Z výtěžku se podařilo zafinancovat opravu Domova a později se otevírají obchody další. K dnešnímu dni je jich po Praze celkem šest.

Od roku 2014 je v Domově zaveden koncept dle tzv. Psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma, jenž vychází ze znalosti příběhů jednotlivých obyvatel Domova a doby, v níž žili. Tento model pomáhá pečovatelům lépe se infiltrovat do chování a jednání seniorů, prostředí je tak upraveno do období jejich mládí a díky tomu se obyvatel cítí v Domově více jako doma.

Měsíční náklady na jedno lůžko v domově činí kolem sedmdesáti tisíc korun měsíčně, přičemž například zdravotní pojišťovny pokryjí zhruba jedno procento těchto nákladů. Zbytek je hrazen právě ze zdrojů získaných dobročinným prodejem, dary od firem a jednotlivců, dotacemi z veřejných zdrojů nebo částečnou úhradou rodinných příslušníků konkrétního seniora.

www.sue-ryder.cz