About

Kup si oděv, dotvoříš příběh.

 

COOLLAGE je charitativní projekt, za nímž stojí designérka Michaela Čapková a její oděvní kolekce, která vznikla ve spolupráci s dobročinnými obchody zastřešující Domov pro seniory Sue Ryder.

Projekt je zároveň autorčinou diplmovou prací na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Součástí se stala také organizace Elpida.

Principem je recyklace vybraných oděvů ze druhé ruky, které byly věnovány do Sue Ryder za účelem prodeje a následného výdělku Domovu pro seniory v pražské Michli.

Kolekce bude posléze uvedena zpět do prodeje v těchto pražských obchodech a výtěžek z ní darujeme na potřebnou péči pro seniory. Záměrem projektu je také rozšířit povědomí o tomto systému a přivést do obchodů Sue Ryder širší spektrum zákazníků.

Na projektu se podílelo i pět konkrétních dam – klientek z Domova, které se tak v průběhu několika měsíců a pravidelné osobní komunikace s autorkou staly patronkami jednotlivých oděvů z kolekce. Kolekce je koláží jejich osobností.

 

Naskenováním jednotlivých QR kódů na oděvech budete odkázáni na jejich profily na webu COOLLAGE.

 

/

 

Buy a garment, complete the story.

 

Behind the project is a designer Michaela Čapková and her garments collection, which was established in collaboration with the charity shops of the retirement home Sue Ryder. The project is also the designer’s diploma thesis at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. The organization Elpida is also part of this project.

The principle of the project is the recycling of selected second-hand clothes that were donated to the Sue Ryder charity shops for the purpose of selling them and earning money for this retirement home in Michle (Prague).

The collection will go back to charity shops and will be for sale. Earnings will be used for necessary aids and services for seniors. Next to creative part of the work, aim of the project is also to increase awareness about this circle system and bring a wider range of customers into the charity shops.

On the project cooperated five old ladies from retirement home, who become patrons of individual garments from the collection during a several months and regular personal communication with the designer. The collection is their personality collage.

 

You can scan individual QR codes on the garments and then you will be redirecting to the patron‘ s profiles at COOLLAGE website.

 

Paní Miloslava Smolíková, klientka Domova Sue Ryder a jedna z patronek COOLLAGE